Verksamheter

Landala Torg

Landala torg ägs och förvaltas av Fastighetskontoret, Göteborgs Stad.

I en anrik miljö bland landshövdingehus, egnahem och 70-talets flerbostadshus hittar du Landala Torg, ett centrum i centrum. Här finns en rad verksamheter och butiker, exempelvis livsmedelshandel, specialaffärer och systembolag. Torget har även en squash-anläggning och ett stort gym. På nära håll finns badmintonhallen, Fjäderborgen.

Avenyn och Götaplatsen med sitt kulturella och kommersiella utbud ligger på bara några minuters gångavstånd. Chalmers tekniska högskola finns också alldeles intill. Torget byggdes år 1973 och ritades av GAKO Arkitekter AB. Under 2003 genomfördes en ombyggnad av centrumet.

Historia

Från kåkstad till centrum

Landala var på 1800-talet en gård utanför Göteborgs stadsgräns. Under 1860-talet började de norra delarna av Landala bebyggas. De dåvarande innehavarna arrenderade ut tomter i de bergiga, norra delarna av egendomen. En kåkstad med trähus växte fram. På 1880-talet införlivades Landala i Göteborg och blev en ny stadsdel i staden. I början av 1960-talet inleddes stadsdelens stora omvandling. Nergångna trähus och landshövdingehus revs och lämnade plats för miljonprogrammets moderna höghus. Landala centrum stod klart 1974.

Ett foto av en torgyta med en skulptur föreställande en kvinna och barn.
Dörrar ut till en gångbro i rött trä. Solen lyser in genom de stora fönstren och bildar skuggspel över det stensatta golvet.
Foto av en befolkad torgyta av gatsten där vit gatsten bildar en kvadrat.